Ewald Macha

Urodził się 17 sierpnia 1940 roku w Czerwionce. Studia wyższe na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1964r., a następnie rozpoczął pracę w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1970 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Tytuł dra hab. w dyscyplinie Mechanika uzyskał w 1980 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Prowadził prace związane z wyznaczaniem naprężenia zredukowanego na podstawie pomiarów stanu odkształcenia, następnie zajmował się zmęczeniem materiałów i konstrukcji w wieloosiowych stanach naprężeń.

Od roku 1981 pracuje w Politechnice Opolskiej (pierwotnie WSI w Opolu).

Prof. dr hab. inż Ewald Macha

 1. Data i miejsce urodzenia: 17.08.1940. Czerwionka

 2. Ukończone studia: Politechnika Wrocławska

 3. Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika

 4. Specjalność: wieloosiowe zmęczenie losowe, mechanika ciała stałego

   

 5. Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe:

 • mgr inż.- Politechnika Wrocławska – 1964

 • dr – Politechnika Wrocławska – 1970,

 • dr hab.– Politechnika Wrocławska – 1980,

 • prof.– Politechnika Opolska – 1992

   

 1. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże długoterminowe:

 • Politechnika Wrocławska – asystent (1964-1970) i adiunkt (1970-1981),

 • Wyższa Szkoła Inżynierska (WSI) w Opolu – docent (1981-1990)

 • WSI w Opolu -prorektor d/s nauki, (1984-1987),

 • Politechnika Opolska – prof. nadzw. (1990-1995)

 • Politechnika Opolska – prof. zwycz. ( od 1995 r.)

 • Kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Opolska (od 1992 r.)

Stypendia i staże:

 • IREX grant – USA, Purdue Univ.,West Lafayette, IN i Univ.of California, Los Angeles, CA (1985-1987) – 7 miesięcy

 • DAAD grant – Niemcy, Ruhr Univ. Bochum i TU Clausthal (1990) – 3 miesiące

 • TEMPUS grant – UK, Nottingham Univ. i Bradford Univ. (1993)- 8 miesięcy

 • NATO grant – Włochy, Parma University (1996)- 4 miesiące

 • Visiting Professor w LAMEFIP ENSAM Bordeaux, Francja (2000) – 1 miesiąc

 • Visiting Professor w Tours Univ., Francja (2001) – 2 miesiące

   

 1. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:

 • w latach 1970-1989 – sekretarz naukowy kwartalnika „Studia Geotechnica et Mechanica ”,

 • od 1987 r. – członek Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji, PAN

 • od 1996 r. – członek Komitetu Naukowego czasopisma „Problemy Maszyn Robocznych”

 • od 1998 r. – członek Advisory Board kwartalnika: „The Archive of Mechanical Engineering”,

 • od 2000 r. – członek the European Structural Integrity Society (ESIS),

 • od 1999 r. – członek American Society for Testing and Materials (ASTM),

 • od 1998 r.- członek Polskiej Grupy Mechaniki Pękania, 

– od 1987 r – członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

– od 1998 r. – Przewodniczący Opolskiego Oddziału PTMTS-u,

 • od 2002 r.- Przewodniczący Komitetu Technicznego TC3.1 – Multiaxial Fatigue w ramach European Structure Integrity Society ( ESIS)

 • od 2002 r. członek Klubu Encyklopedii Actus Purus

 • od 2002 r. członek Jure for the nomination of the Ernst Gassner Award at Fraunhofer Institute for Structural Durability LBF, Darmstadt

 1. Badania:

 • zapoczątkowanie i rozwinięcie nowego w skali międzynarodowej kierunku badań nad wieloosiowym zmęczeniem losowym tworzyw konstrukcyjnych ,

 • sformułowanie kryteriów wieloosiowego wytężenia zmęczeniowego, pozwalających obliczać trwałość elementów maszyn i konstrukcji przy obciążeniach eksploatacyjnych

 • zbudowanie, wraz z zespołem unikatowego w skali kraju laboratorium wyposażonego w maszyny zmęczeniowe, na których prowadzone są testy materiałowe precyzujące zakres stosowania opracowanych algorytmów obliczeń wytrzymałościowych.

 1. Publikacje:

Jest autorem lub współautorem ponad 180 prac, w tym 11 monografii i 5 patentów.

 1. Najważniejsze publikacje (około 10):

 • Multiaxial Fatigue and Fracture (ESIS 25), Eds: E.Macha, W.Będkowski, T. Łagoda, Elsevier, Oxford 1999, 288 ps.

 • Macha E., Sonsino C.M., Energy criteria of multiaxial fatigue failure, Fatigue Fract. Engng. Mater.Struct., Vol.22, 1999, pp.1053-1070

 • Łagoda T., Macha E., Generalisation of energy-based multiaxial fatigue criteria to random loading, in: Multiaxial Fatigue and Deformation: Testing and Prediction, ASTM STP 1397, S.Kalluri and P.J. Bonacuse, Eds., American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2000, pp. 173-190

 • Macha E., Reliability of Machines, Handbook No 240, Technical University of Opole, Opole, 2001, 113 ps.

 • Łagoda T., Macha E., Pawliczek R., The influence of the mean stress on fatigue life of 10HNAP steel under random loading, Int. J. Fatigue, Vol. 23, No.4, 2001, pp. 283-251

 • Macha E.,A review of energy – based multiaxial fatigue failure criteria, The Archive of Mechanical Engineering, Vol XLVIII, No 1, 2001, pp.71 – 101

 • Łagoda T., Macha E., Niesłony A., Muller A., Fatigue life of cast irons GGG40, GGG60 and TS45 under combined variable amplitude tension with torsion, The Archive of Mechanical Engineering, Vol. XLVIII, No 1, 2001, pp. 57-69

 • Carpinteri A., Karolczuk A., Macha E., Vantadori S., Expected position of the fatigue fracture plane by using the weighted mean principal Euler angles, Int. J. Fracture No. 115, 2002, pp.87-99

 • Łagoda T., Macha E., Sakane M., Estimation of high temperature fatigue lifetime of SUS304 steel with an energy parameter in the critical plane, J. of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 41, No. 1, 2003, pp.55-73.

 • Łagoda T., Macha E., Niesłony A., Fatigue life estimation under multiaxial loading based on the spectral analysis of stochastic processes in: Fatigue Damage of Materials: Experiment and Analysis, Eds A.Varvani- Farahani and C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton 2003, pp. 367-377,

 1. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:

 • Złoty Krzyż Zasługi ( 1984)

 • nagrody II stopnia (1986) i I stopnia (1989) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 1994)

 1. Inne istotne informacje:

 • koordynator Centrum Doskonałości CESTI ( GROW-2001-INTEG programme), FP5, Centre of Structural Integrity ( 2002 – )

 • koordynator zrealizowanych grantów europejskich:

 • 1996-1999 – TEMPUS-PHARE programme S-JEP 11033-96, Development of Y system at the Faculty of Mechanics

 • 1999-2001- LEONARDO DA VINCI programme PL/99/2/011097/PI/II.1.1.c/FPC, Improvement of cooperation between universities and local industry in the area of training in technology

 • 1994-1996 – Grant HTECH CRG 931187 ( NATO)

 • COPERNICUS programme CIPA-CT94-0194

 • 1993-1995 Grant – British Council ( UK) and SCRS (PL)

 • biogram w następujących publikacjach:

 • Złota Księga Nauki Polskiej 2000- Naukowcy Przełomu Wieków, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2001

 • Encyklopedia ACTUS PURUS, Kto jest Kim w Polsce Nowego Milenium
  (2000-2002), Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, Poznań 2002

 • Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2003