Aparatura specjalistyczna

 1. Dwa pulsatory hydrauliczne MTS 810 (100kN) wraz z komorą termiczną (do 1200oC), sterowane komputerowo.
 2. Pulsator hydrauliczny MTS 319 (250kN, 2000Nm) (aktualne od sierpnia 2005 r).
 3. Dyfraktometr rentgenowski Xstress3000.
 4. Układ pomiarowy do badań drgań.
 5. Analizator widmowy wraz z wyposażeniem (młotek udarowy, czujniki przyspieszenia, oprogramowanie CADA-X) do analizy drgań układów dynamicznych (eksperymentalna analiza modalna).
 6. Skomputeryzowany system pomiarowy AMS 3 firmy Vallen do badań emisji akustycznej.
 7. Wielokanałowy analizator widma HP z oprogramowaniem HP VEE do akwizycji i przetwarzania sygnałów mechanicznych, termicznych i magnetycznych
 8. Aparatura do pomiaru składowych pola magnetycznego (kamera magnetowizyjna)
 9. Aparatura do pomiaru temperatury z wykorzystaniem układu termopar
 10. Nawijarka dwuosiowa i czteroosiowa (sterowane numerycznie) do wytwarzania elementów kompozytowych
 11. Stanowisko do badań zbiorników wysokociśnieniowych
 12. Linia do wytwarzania profili z tworzyw sztucznych metodą pultruzji