Laboratorium Dynamiki

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Adres: 50-372 Wrocław ul. Smoluchowskiego 25,

bud. B-1, pok. 112 tel. 320-28-99
Laboratorium Dynamiki dysponuje sprzętem do realizacji obciążeń dynamicznych (pulsatory hydrauliczne, młot spadowy) oraz do analizy drgań konstrukcji. Na wyposażeniu jest stanowisko do badań naprężeń własnych i tekstury metodą rentgenowską oraz analizy uszkodzeń metodą emisji akustycznej i emisji magnetycznej (prototyp kamery magnetowizyjnej).
Posiada nowoczesne wyposażenie do badania właściwości materiałów przy rozciąganiu i zginaniu, odporności na uderzenie i rozciągania udarowego, zdolności tłumienia przy obciążeniach dynamicznych. Posiada różnorodną aparaturę do rejestracji i przetwarzania sygnałów wielkości mechanicznych, termicznych, magnetycznych i akustycznych towarzyszących procesom uszkodzenia materiałów i konstrukcji.