ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW I-19

 

Wielce Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę przesłać Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym. Życzę spełnienia planów zawodowych i sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Dołożę wszelkich starań, by nadal tworzyć w Instytucie warunki do spokojnej, konstruktywnej i przebiegającej w warunkach wzajemnej życzliwości pracy.

Z wyrazami poważania i sympatii

Grzegorz PĘKALSKI 

 

Podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu Politechniki Wrocławskiej

b1_smallW dniu 4 listopada br. została zawarta Umowa o dofinansowanie dla projektu Politechniki Wrocławskiej pn.:„Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2” – projekt konkursowy.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku B1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 25, oraz wyposażenie budynków B1 i B2. Przebudowa budynku ma na celu unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz podwyższenie jakości kształcenia odbywającego się w tym budynku. Realizacja projektu podyktowana jest więc nie tylko koniecznością przebudowy jednego z budynków Politechniki Wrocławskiej, lecz przede wszystkim potrzebą zwiększenia efektywności kształcenia na priorytetowych kierunkach, wzrostu jakości i innowacyjności prowadzonych badań, wykorzystywanych na cele dydaktyczne oraz odpowiedzią na potrzeby rynku, który zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin ścisłych. Nowoczesna aparatura zarówno w salach wykładowych, jak również w salach ćwiczeniowych przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz możliwości przekazywania studentom wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii. Dostęp do infrastruktury dydaktycznej będzie zapewniony studentom kierunków: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna i informatyka.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu to kwota  44 741 255,20 PLN. 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w Projekcie to kwota 44 741 255,20 PLN.

Ocena szybkości korozji stali zbrojeniowej ….Modelowanie napełniania cylindra …..

Zespół Materiałoznawstwa zaprasza na SEMINARIUM,

które odbędzie się 20 października 2010, o godz. 11:15, w sali 208, bud. B-1

mgr inż. Alyona BRAGINA

wygłosi referat n.t.

"OCENA SZYBKOŚCI KOROZJI STALI ZBROJENIOWEJ

W BETONIE POLIMEROWYM W ŚRODOWISKU CHLORKU AMONU"

oraz 

mgr inż. Łukasz KAŹMIERCZAK

wygłosi referat n.t.

"MODELOWANIE NAPEŁNIANIA CYLINDRA W SILNIKU SPALINOWYM"

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

uprzejmie zawiadamia, że dnia

27 października 2010 (środa) o godz. 15:00

we Wrocławiu przy ul.Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Eweliny ŚWIĄTEK-NAJWER

na temat:

"Optymalizacja zabiegów korekcji kończyn dolnych w wykorzystaniem

systemu nawigacyjnego wspomaganego ultrasonografią"

Promotor:

prof. dr hab. inż.Romuald BĘDZIŃSKI, członek korespondent PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Witold KOSIŃSKI

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

prof. dr hab. inż. Marek RYBACZUK

Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie

i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.