Synchrotron Radiation Study of Nanocrystalline Alloys

27 października 2010, o godz. 11:15, w sali 117, bud. B-1

odbędzie się kolejne seminarium MECHANIKA, na którym

prof. Marcel MIGLIERINI

z Slovak University of Technology,

Department of Nuclear Physics and Technology,

Bratislava, Slovakia

wygłosi referat n.t.

"SYNCHROTRON RADIATION STUDY OF NANOCRYSTALLINE ALLOYS"