Kierownictwo instytutu

INSTYTUT MATERIAŁOZNAWSTWA I MECHANIKI TECHNICZNEJ, W10/I19
Sekretariat:
bud.B-1, pok.124, telefon +48 (71) 3202765, telefon/fax +48 (71) 3211235
Dyrektor:

prof. dr inż. Mieczysłąw Szata telefon: +48 71 3203138

z-ca dyrektora ds. nauki i współpracy z przemysłem:

dr inż. Wojciech Myszka telefon: +48 71 3202790

z-ca dyrektora ds. dydaktyki:

dr inż. Maciej Lachowicz, telefon: +48 71 3202767

z-ca dyrektora ds. administracyjnych:

mgr Grażyna Kończal, telefon: +48 71 3202765