Stanisław Bodaszewski

BodaszewskiUrodził się 5.09.1905 roku w Wiedniu. Szkołę średnią ukończył we Lwowie w 1917 roku. W latach 1918-1921 służył w wojsku. Studia wyższe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej ukończył w roku 1926, dyplom otrzymał natomiast w roku 1930. W czasie studiów był młodszym asystentem w Katedrze Matematyki. Od roku 1927 pracował jako konstruktor na PKP we Lwowie, a następnie w Toruniu. W roku 1939 powrócił do Lwowa i pracował w Biurze Budowy i Remontów Zarządu Miejskiego. W roku 1944 został zatrudniony we Lwowie u prof. Włodzimierza Burzyńskiego.

W roku akademickim 1945/46 podjął pracę w Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Wrocławskiej na stanowisku zastępcy profesora. Doktoryzował się w roku 1950. Jego zaiteresowania naukowe dotyczyły przede wszystkim teorii wytrzymałości materiałów w nietypowych stanach obciążeń i hipotez wytężeniowych. Pracę w Politechnice Wrocławskiej zakończył w sierpniu 1952 r. Zmarł w 1980 roku.