Badania rentgenograficzne – pomiary naprężeń własnych i austenitu szczątkowego

Oferujemy badania rentgenograficzne w zakresie:

 • pomiar zawartości austenitu szczątkowego
 • określanie naprężeń własnych (I-go rodzaju) w wybranych kierunkach
 • określanie naprężeń własnych, jako profilu głębokości ( 0 ÷ 250 µm)
 • wyznaczanie tensora naprężeń własnych
 • określanie naprężeń II-go rodzaju i wielkości bloków krystalitów
 • badanie składu fazowego – analiza fazowa
 • badanie wielkości agregatów krystalicznych w tworzywach sztucznych

Dysponujemy następującą aparaturą:

Dyfraktometr przenośny XStress3000 (Stresstech Oy, Finlandia)

 • badania w zakresie kątów 2-Teta = 125° ÷ 162°
 • lampa Cr
 • rozmiar plamki: 0.8 ÷ 5 mm
 • dowolna pozycja pracy,
 • możliwość zamocowania na dowolnej konstrukcji
 • możliwość badania rur i pierścieni o średnicy wewnętrznej min. 155mm w odległości max 80mm od otwartego końca (w kierunku obrotowym)
 • możliwość badania kół zębatych

Dodatkowo w ramach pracowni rentgenograficznej: dyfraktometr URD-6 (VEB Carl Zeiss JENA, NRD):

 • badania w zakresie kątów 2-Teta = 3° ÷ 155°
 • dokładność pomiaru ±0.005°
 • lampy: Mo, Cu, Co, Fe, Cr

Badania uzupełniające i dodatkowe możliwości:

 • badania mikroskopowe
 • mikroanaliza rentgenowska
 • badania twardości
 • dostęp do bazy danych krystalograficznych ICDD (ponad 70.000 związków)
 • szeroki zakres oprogramowania analitycznego