Prace naukowo-badawcze realizowane w laboratorium

 1. Wytwarzanie, badanie i identyfikacja własności nanomateriałów uzyskiwanych technologiami zol-żel
 2. Wytwarzanie, badanie i identyfikacja własności mechanicznych i krzyżowych materiałów funkcjonalnych stymulowanych polem magnetycznym
 3. Matematyczne modelowanie procesów uszkodzenia materiałów oraz ewolucji układów biologicznych z wykorzystaniem fraktali i automatów komórkowych
 4. Metody rzutowe i modele aproksymacyjne w mechanice
 5. Metody doświadczalne mechaniki pękania.
 6. Modele matematyczne hipotez zmęczeniowych
 7. Własności cykliczne materiałów magnetycznych grupy Smart.
 8. Wytwarzanie, badanie i identyfikacja procesów zmęczenia i pękania wysokociśnieniowych konstrukcji kompozytowych w złożonym stanie naprężenia
 9. Rozwój metod nieniszczących w mechanice eksperymentalnej z wykorzystaniem krzyżowych efektów termo- i magnetomechanicznych
 10. Aplikacja magnetowizji w badaniach procesu zmęczenia i pękania
 11. Budowa i identyfikacja równań konstytutywnych dla ciał z atermicznymi przemianami fazowymi indukowanymi odkształceniem plastycznym
 12. Analiza i programowanie struktur polimerowych kompozytów długowłóknistych
 13. Metody numeryczne i eksperymentalne badania wytężenia włóknistych materiałów kompozytowych
 14. Deterministyczne i stochastyczne metody w teorii drgań układów mechanicznych
 15. Badania symulacyjno-doświadczalne w celu tworzenia i weryfikacji nowych metod identyfikacji układów nieliniowych do określania zmian własności dynamicznych materiałów konstrukcyjnych pod wpływem drgań
 16. Opracowanie metod identyfikacji układów nieliniowych metodą bilansu energii i bilansu mocy
 17. Wyznaczanie charakterystyk materiałów w procesie quasi-statycznego przebijania. (w trakcie przygotowywania)
 18. Opis procesu zmęczenia porcelany elektrotechnicznej.