Leszek Gołaski

GolaskiUrodził się 22.05.1933 roku w Szczytnikach (powiat Gniezno). Szkołę średnią ukończył we Wrześni w roku 1951. W latach 1951-1956 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Studia ukończył w roku 1956 uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Od 1955 roku pracował w Politechnice Wrocławskiej w charakterze zastępcy asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej, od roku 1958 na stanowisku starszego asystenta. W roku 1964 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Na stanowisko dycenta został powołany w roku 1970. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1993 na wniosek Politechniki Wrocławskiej.

Specjalizuje się w wytrzymałości materiałów oraz mechanice pękania.

Pełnił liczne funkcje: w latach 1971-1974 był zastępcą dyrektora Filii w Kłodzku, 1972-1975 zastępcą dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, w latach 1973-1975 kierownikiem Zakładu Inżynierii Materiałowej.

Od 01.09.1984 roku urlopowany w celu umożliwienia zatrudnienia w Politechnice Świętokrzyskiej. Od 1986 roku stale zatrudniony w Politechnice Świętokrzyskiej.

W roku 1993 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 

Notka biograficzna:

Przebieg pracy zawodowej 
1955-1964 – asystent, Politechnika Wrocławska
1964-1970 – adiunkt, Politechnika Wrocławska
1970-1986 – docent, Politechnika Wrocławska
1986-1994 – docent, Politechnika Świętokrzyska
1994-1996 – prof. nazw.  Politechnika Świętokrzyska
1996-2003 – prof. zw. Politechnika Świętokrzyska
od 2003 – profesor nadzwyczajny Politechnika Świętokrzyska

Pełnione funkcje
1986-1990 – prorektor ds. ogólnych PŚk
1993-1999 – prodziekan ds. badań naukowych Wydziału Budownictwa Lądowego
1994-2005 – kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowisk

Więcej informacji na stronie.