Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

MODERNIZACJA SIECI ZASILAJĄCEJ – UTRUDNIENIA W KAMPUSIE

W związku z trwającą modernizacją sieci zasilającej teren kampusu głównego PWr. informujemy o planowanych przerwach w zasilaniu obiektów uczelni oraz w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych (w szczególności: systemów finansowo-kadrowych, Jednolitego Systemu Obsługi Studentów, Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, łączności telefonicznej, publicznej sieci Internet):

 7 – 8 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
od godz. 19:00 7 stycznia do godz. 10:00 8 stycznia

 8 stycznia (przerwa w zasilaniu):
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa  Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18 
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11

 13 – 14 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 13 stycznia do godz. 13:00 14 stycznia

 14 stycznia (przerwa w zasilaniu): 
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11
 – w godz. 7.30 – 9.00 budynek D-20

 15 – 16 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 16:00 15 stycznia do godz. 11:00 16 stycznia

 16 stycznia (przerwa w zasilaniu)
 w godz. 20.00 – 21.00 budynek D-20

 16 – 17 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 16 stycznia do godz. 11:00 17 stycznia

 17 stycznia (przerwa w zasilaniu
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11.

Ponadto, celem obniżenia zużycia energii, w dniach 8 – 16 stycznia wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury uczelni:

 zostanie wyłączonych część dźwigów osobowych (B-1 – 1 dźwig; B-4 – 2; C-13 – 3; D-20 – 2; C-5 – 1; C-7 – 1; Bibliotech – 2; SKS – 1)
 zostaną wyłączone elektryczne kurtyny powietrzne przy wejściach do obiektów
 w godzinach szczytu od 9.00 do 15.00 mogą wystąpić częściowe wyłączenia wentylacji mechanicznej w budynkach B-1, B-4, C-13, C-18 (SKS), D-20 i D-21 (Bibliotech).

Kreatorzy Innowacji

Dział Badań Naukowych zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją swoich badań pn. „Kreatorzy Innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikowalności kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Zgłoszenia dostępne na stronie projektu: www.kreatorzy.inbit.pl przyjmowane są listownie bądź osobiście (ul, Tęczowa 7, 53-601 Wrocław) do 30.03.2013 r. Ilość miejsc ograniczona (tylko 17 miejsc).
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie projektu lub pod nr tel. 71 717 11 19. Osoba do kontaktu – Asystent Regionalny Dorota Anna Kowalska: dorota.kowalska@inbit.pl

Zaproszenie

Na podstawie informacji z Działu Nauki.

 

Podsumowanie roku 2012 na Politechnice Wrocławskiej

Po raz kolejny ukazało się podsumowanie roku na Politechnice Wrocławskiej.

W roku 2012 Politechnika Wrocławska zdobyła liczne wyróżnienia oraz uplasowała się na wysokich miejscach w prestiżowych rankingach. Ponadto rok 2012 obfitował w wyróżnienia dla pracowników uczelni oraz niezwykłe odkrycia naukowe, prezentujemy niektóre z nich.

Trzy kierunki studiów Politechniki Wrocławskiej znalazły się na liście 28 najlepszych kierunków w Polsce wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie przyznano: Wydziałowi Chemicznemu (Technologia Chemiczna), Wydziałowi Budownictwa Lądowego i Wodnego (Budownictwo) oraz Wydziałowi Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Elektronika i Telekomunikacja).

Więcej na stronie WWW.

Przerwy w zasilaniu kampusu glównego

Dział Infrastruktury Technicznej informuje, że w związku z pracami na sieci elektroenergetycznej uczelni w dniach 5 i 6 stycznia nastąpią przerwy w zasilaniu Kampusu Głównego.W sobotę 5 stycznia w godzinach 1:30–6:00 – na okres od kilku do 30 minut – pozbawione zasilania będą  budynki A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki; D-2, D-3, H-4, C-5 i C-15;  C-7, C-8, C-14, C-13;  od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-20, D-1, C-11 

W niedzielę 6 stycznia przerwy w zasilaniu, w podobnej kolejności, planowane są od godziny 18:00 do 21:00, również na okres od kilku do 30 minut.Dokładne godziny przełączeń zależą od zakończenia robót i uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A.

Zalecane jest wyłączenie oraz nie uruchamianie w tych dniach urządzeń, których praca nie jest konieczna lub można ją zaplanować w innym terminie.

Z powodu planowanych wyłączeń w terminie  4 stycznia, godz. 17 (piątek) do 7 stycznia (poniedziałek) niedostępne będą usługi świadczone przez Informatyzację Uczelni:

 • System Obsługi Studentów
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 • Systemy finansowo-księgowe
 • usługi sieciowe (sieć Intranet, VPN)
 • System zakupów i obiegu dokumentów 

 

UWAGA na falszywe listy

W związku z tym, że w internecie pojawiają się fałszywe e-maile z prośbą o weryfikację danych dotyczących kont e-mail, zwracamy się z prośbą o NIE odpowiadanie na tego typu mail’e.

Fałszywe mail’e mają na celu przejęcie kont użytkowników co może skutkować skasowaniem poczty lub próbą rozsyłania fałszywych mail’i z przejętych kont.
Nadawca e-maila twierdzi, że brak potwierdzenia informacji będzie skutkował zamknięciem konta co nie jest prawdą.

WCSS nie jest autorem tych wiadomości, są one wysyłane przez osoby podszywające się pod administratorów.

Prosimy o zachowaniu ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili, w których znajduje się prośba o podanie różnych poufnych danych (również bankowych) lub znajdują się linki do stron wyłudzających dane.

Z poważaniem zespół WCSS
Maryla Kupczyk
Dorota Sadowska
Ireneusz Tarnowski
Mateusz Tykierko

Nagrody dla naszych pracowników

Ośmiu pracowników naszej uczelni otrzyma stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister wyróżnił 256 młodych uczonych, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. 


Najlepsi będą otrzymywali nawet 3830 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Z Politechniki Wrocławskiej będą to:  

 • dr inż. Tomasz Jakubowski –  Wydział Podstawowych Problemów Techniki 
 • dr inż. Magdalena Kasprowicz –  Wydział Podstawowych Problemów Techniki 
 • dr inż. Marcin Nyk – Wydział Chemiczny 
 • dr inż. Artur Podhorodecki – Wydział Podstawowych Problemów Techniki 
 • dr inż. Marzena Podrez-Radziszewska – Wydział Mechaniczny 
 • dr inż. Anna Sitek – Wydział Podstawowych Problemów Techniki – 

Pozostali otrzymają 3000 zł na miesiąc: 

 • dr inż. Mateusz Kwaśnicki – Wydział Podstawowych Problemów Techniki 
 • dr inż. Jacek Małecki – Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Gratulujemy!

Pismo Okólne 23/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie licencji na oprogramowanie firmy Corel

Informuje się, że Politechnika Wrocławska została objęta programem Corel License for Learning (CLL) uzyskując prawo do zainstalowania na wszystkich służbowych komputerach pracowników uczelni pakietu programów: CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter oraz Corel Paint Shop Pro Photo. 

Pracownik Politechniki Wrocławskiej, chcący uzyskać oprogramowanie Corel, musi wypełnić elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie http://intranet.pwr.wroc.pl/cpo.aspx. Warunkiem zatwierdzenia formularza jest zapoznanie się i akceptacja warunków licencji, które zawarte są w załączniku do  Pisma Okólnego 23/2011.

Oprogramowanie dostępne w powyższym pakiecie może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych i administracyjnych – nie można przy jego pomocy realizować komercyjnych projektów na rzecz zewnętrznych firm i instytucji.

Innovation and entrepreneurship aspects in East Germany

Pracownicy, doktoranci, studenci!

Innovation and entrepreneurship aspects in East Germany

 • wykład w języku angielskim w ramach projektu:

Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera

dr Liliana Sendler

z Institute of Micro- and Nanotechnologies MacroNanoŸ

Ilmenau University of Technology

Gustav-Kirchhoff-Straße 5, D-98693 Ilmenau, Germany

Data i miejsce:

20 kwietnia 2011 r. Godz. 17.00

w budynku B4 w sali 2.41

Organizator: dr inż. Jan Skonieczny (I-23)

Wstęp wolny.