Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Pismo Okólne 3/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft

Informuje się, że dnia 20 grudnia 2010 r. została zawarta Umowa nr Z/1456/10 dotycząca dostarczenia licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby pracowników Politechniki Wrocławskiej do instalacji na komputerach służbowych oraz na komputerach prywatnych do celów związanych z wykonywaną pracą (jedna kopia). Umowa obowiązuje do dnia 20 grudnia 2013 r. (lub do wyczerpania kwoty zamówienia).

 2. Zamówienia w ramach Umowy licencyjnej Campus Agreement należy dokonywać według zasad określonych poniżej.

1) Pracownik Politechniki Wrocławskiej, chcący uzyskać oprogramowanie Microsoft, musi wypełnić elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie http://www.di1.pwr.wroc.pl/formca.aspx .

Warunkiem zatwierdzenia formularza jest zapoznanie się i akceptacja warunków licencji, które zawarte są w załączniku do niniejszego Pisma Okólnego.

2)W formularzu rejestracyjnym należy wybrać jeden z dostępnych produktów:

 • MS Office Standard 2007 PL 32-bit

 • MS Office Standard 2010 PL 32-bit

 • MS Office Standard 2010 PL 64-bit

 • MS Office Standard 2010 EN 32-bit

 • MS Office Standard 2010 EN 64-bit

 • MS Office Professional 2007 PL 32-bit

 • MS Office Professional 2010 PL 32-bit

 • MS Office Professional 2010 PL 64-bit

 • MS Office Professional 2010 EN 32-bit

 • MS Office Professional 2010 EN 64-bit

 • MS Visio Premium 2007 PL 32-bit

 • MS Visio Premium 2007 PL 64-bit

 • MS Visio Premium 2010 PL 32-bit

 • MS Visio Premium 2010 PL 64-bit

 • Windows XP PL 32-bit

 • Windows Vista Business PL 32-bit

 • Windows Vista Business PL 64-bit

 • Windows 7 Professional PL 32-bit

 • Windows 7 Professional PL 64-bit

3)W formularzu należy zaznaczyć, gdzie pobrane oprogramowanie będzie zainstalowane i użytkowane. Można równocześnie zaznaczyć opcję „w pracy” i „w domu” (instalacja do pracy „w domu” dostępna jest jedynie dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie). W przypadku zaznaczenia opcji „w pracy” należy podać nr OT komputera służbowego.

4)Na politechniczny adres e-mail podany w formularzu, pracownik PWr otrzyma klucz dostępu do wybranego z listy oprogramowania Microsoft oraz link do strony, skąd będzie mógł pobrać oprogramowanie.

5)Na stronie do pobrania oprogramowania, wskazanej w e-mailu należy się zalogować, a następnie pobrać oprogramowanie wskazane w formularzu rejestracyjnym. Link do pobrania oprogramowania jest aktywny przez 7 dni.

6)Wszelkie problemy z działaniem procedury pobierania oprogramowania należy zgłaszać drogą mailową na adres webadmin@pwr.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem 71 320 30 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

3. Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

PIERWSZY TAKI KIERUNEK W POLSCE

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej otrzymał zgodę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie nowego kierunku: „Inżynieria Systemów". 

Inżynieria systemów jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania – wzorem uczelni zagranicznych – postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę. Potrzebują oni dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, potrafiących zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Niewątpliwą nowością będzie możliwość wyboru przedmiotów przez samego studenta. Poza obowiązkowym blokiem zajęć będzie on mógł, w porozumieniu ze swym opiekunem, samodzielnie konstruować program studiów w zakresie interesujących go dziedzin:

 • systemy energetyczne
 • systemy sterowania
 • systemy zarządzania wiedzą
 • systemy logistyczne
 • procesy biochemiczne.

Na zajęcia studenci Inżynierii Systemów uczęszczać będą na różne wydziały Politechniki Wrocławskiej.

Program studiów i wniosek do ministerstwa przygotował – pod przewodnictwem prof. Jerzego Józefczyka – zespół w składzie: dr inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. Wacław Kasprzak i prof. Jacek Mercik.

Inauguracja Roku Akdemickiego

Rektor i Senat Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011, która odbędzie się 1 października 2010 roku o godz. 11.00 w auli Politechniki Wrocławskiej.

Program uroczystości:

 • Wystąpienie inauguracyjne rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusza Więckowskiego 
 • Przyjęcie w poczet studentów – immatrykulacja 
 • Przyjęcie w poczet honorowych profesorów Politechniki Wrocławskiej prof. Pawła Hawrylaka (Institute for Microstructural Sciences, National Research Council of Canada) 
 • Wręczenie specjalnych nagród rektora Docendo Discimus 
 • Wykład inauguracyjny dr. Paula Seidlera (IBM w Zurychu). 

Uroczystość uświetni Chór Kameralny AXION z Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Legnicy pod dyrekcją Jarosława Lewkowa.

Z okazji inauguracji o godz. 18.00 w auli Politechniki Wrocławskiej odbędzie się również recital fortepianowy Pana Pawła Zawadzkiego.

Pogotowie powodziowe

W związku z zagrożeniem powodziowym Kanclerz Politechniki Wrocławskiej przypomina, że wszelkie sprawy dotyczące mienia uczelni należy zgłaszać pod numer 71-320-37-27 (w godz. 7:30 – 15:30) lub przez całą dobę pod numer 71-320-22-11 (portiernia bud. A1).

Zarządzeniem Wewnętrznym 14/2010 z dnia 20 maja 2010 r. został powołany Sztab Operacyjny do spraw zagrożenia powodziowego, którego siedziba znajduje się w pok. 138 bud. A-1, tel. 71-320-22-69 i 71-320-22-49. Wszelkie problemy związane z powodzią należy zgłaszać do Sztabu.

 

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu

black_ribbon.resizedJM Rektor Politechniki Wrocławskiej zaprasza społeczność naszej uczelni na otwarte nadzwyczajne posiedzenie Senatu, poświęcone oddaniu hołdu tragicznie Zmarłym w dniu 10 kwietnia w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Posiedzenie odbędzie się 15 kwietnia br. o godz. 14.00 w Auli Politechniki Wrocławskiej. W celu umożliwienia społeczności udziału w posiedzeniu, 15 kwietnia w godz. 13.00 – 15.00 zostają wprowadzone godziny rektorskie.

Nowy serwer WWW Politechniki Wrocławskiej i Wydziału

pwr_stronaTuż przed Świętami, Politechnika Wrocławska zaprezentowała nowe serwery WWW uczelni oraz wszystkich Wydziałów, w tym i Wydziału Mechanicznego.

Serwery witają nas nową szatą graficzną i zupełnie nową organizacją. Ciekawe na ile żywiej będą teraz redagowane oraz czy oglądając te serwisy będzie można domyślić się przebogatego życia naukowego, dydaktycznego oraz studenckiego, które na Politechnice się odbywa?

WCSS – licencje ANSYS/FLUENT/CFD

logo_wcssWCSS zakupi w ramach licencji krajowej roczne licencje:

 • ANSYS Academic Research CFD – 2 procesy
 • ANSYS Academic Research HPC – 4 procesy

Licencje te zostaną udostępnione środowisku naukowemu do nieodpłatnego wykorzystania na ogólnych zasadach, tzn. wymagane jest publikowanie wyników z informacją o pomocy WCSS.

Do tej pory, aby skorzystać z zasobów należało wystąpić o „grant obliczeniowy” w WCSS. Rozliczenie grantu polegało na przedstawieniu publikacji w których wykorzystano oprogramowanie zawierających odpowiednie adnotacje („Pblikacja została (częściowo) zrealizowana z wykorzystaniem grantu WCSS).

Przypominam również, że mamy dostęp do jednej „własnej” licencji systemu Ansys.

 

Zmiany w organizacji ruchu

Zastępca kanclerza ds. administracji i organizacji zawiadamia, że w nocy z 20 na 21 września br. (sobota/niedziela) następuje tymczasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie Kampusu Głównego.

Zamknięta zostanie ulica Smoluchowskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Norwida.

Dopuszczenie wymienionego odcinka ulicy Smoluchowskiego do ruchu, po wymianie nawierzchni, planowane jest od 1 października br. Ruch kołowy ulicą Łukasiewicza i Wybrzeżem Wyspiańskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza w kierunku mostu Grunwaldzkiego odbywał się będzie w obu kierunkach, zaś od ul. Łukasiewicza w stronę mostu Zwierzynieckiego będzie możliwy ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Skłodowskiej-Curie.

Ulica Norwida, na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Skłodowskiej-Curie, została wyłączona z ruchu, w pozostałej części będzie przejezdna w obu kierunkach.