Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Materiały promocyjne Politechniki Wrocławskiej

pion-pl-kolorNa stronach Politechniki Wrocławskiej pojawił się zestaw materiałów promocyjnych:

Prawa autorskie wszystkich materiałów należą do Politechniki Wrocławskiej, więc wszystkie materiały mogą być wykorzystywane w oficjalnych materiałach jednostek Uczelni (na przykład foldery konferencyjne).

Ukazało się już Zarządzenie Wewnętrzne wprowadzające w życie nowy logotyp. Jednostki organizacyjne mają czas na dostosowanie wszystkich dokumentów do wymogów zarządzenia do 30 września 2005 r.

Na stronach Politechniki Wrocławskiej opublikowano też  Księgę Logotypu – dokument zawierający oprócz dokładnej definicji logo również wskazówki na temat jego ochrony, to znaczy dopuszczalnych sposobów użycia logo. Dokument ten przyda się w szczególności wszystkim osobom przygotowywującym materiały promocyjne czy prezentacje…

pion-pl-kolorW związku z wprowadzeniem Systemu Identyfikacji Wizualnej PWr (dokumentu opisującego zmodyfikowany logotyp oraz zasady jego stosowania) Dział Informacji i Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanych spotkaniach szkoleniowych dla osób, które zajmować się będą wdrażaniem Systemu w jednostkach.

Program spotkania:

 1. Co to jest System Identyfikacji Wizualnej?
 2. Zasady używania znaku Politechniki Wrocławskiej
 3. Zasady obowiązujące przy projektowaniu materiałów informacyjnych
 4. Procedury zamawiania podstawowych druków firmowych

Terminy spotkań (do wyboru):

 1. 4 stycznia 2005, godz. 10.00 – 12.00
 2. 11 stycznia 2005, godz.10.00 – 12.00

Miejsce spotkań – sala 136, budynek A-1

Prosimy PT Kierowników jednostek o wydelegowanie na spotkanie osoby odpowiedzialnej za opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach także wszystkich innych zainteresowanych pracowników uczelni.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia na wybrany termin należy przesyłać na adres logotyp@pwr.wroc.pl. (Jeśli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, zostana zorganizowane kolejne spotkania.)

Wszelkie pytania związane z wdrażaniem Systemu należy kierować na adres e-mail: logotyp@pwr.wroc.pl

Ważne dla uczestników konferencji zagranicznych

pion-pl-kolorNa stronach Biuletynu eBIP pojawiło się oświadczenie Kwestor Politechniki Wrocławskiej Pani Alicji Maniak w sprawie rozliczania opłat za konferencje zagraniczne.

Według obowiązujących przepisów rozliczenie opłat może nastąpić wyłącznie na podstawie oryginału faktury (invoice) wystawionej na Politechnikę Wrocławską. Poniżej zamieszczamy tekst całego oświadczenia.

Uprzejmie informuję, że w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz szczególnych ustaw podatkowych podstawowym dokumentem rozliczającym dokonanie transakcji jest oryginalna faktura. Rozliczenie opłat konferencyjnych nie jest wyłączone z tych przepisów.

Zgodnie z art. 22(3)(a) VI Dyrektywy UE , każdy podatnik świadczący usługi na rzecz innego podatnika zobowiązany jest do wystawienia faktury lub zapewnienia, iż fakturę wystawi trzecia osoba w jego imieniu i na jego rzecz. Natomiast przepisy art.22 (3) (a) akapit pierwszy cytowanej Dyrektywy stanowią , iż w przypadku osób fizycznych obowiązek wystawienia faktur dotyczy tylko niektórych rodzajów wewnątrzwspólnotowych dostaw. Mogą zatem rodzić się nieporozumienia kiedy pracownik Uczelni prosi o fakturę nie zaznaczając, że ma być wystawiona dla osoby prawnej jaką jest Politechnika Wrocławska, a nie na osobę fizyczną (imię i nazwisko).

Szczególnym przypadkiem jest dokonanie zapłaty przez pracownika własną kartą kredytową.

Proszę zatem aby pracownicy Uczelni uzyskiwali faktury wystawione na Politechnikę Wrocławską jako podatnika (nie imienne). Nie są uznawane za koszt podatnika (Uczelni) faktury, które nie zawierają podstawowego minimum jakim są dane zgodne z art. 22(3)(b) VI Dyrektywy, w szczególności nazwy podmiotu (Politechnika Wrocławska). Nie mogą też być uznawane za poniesienie kosztu, potwierdzenia przyjęcia wpłaty. Jakiekolwiek nieścisłości lub odstępstwa od obowiązującej formy rozliczeń, winny być wyjaśnione i uzyskać akceptację, w ramach posiadanych uprawnień i odpowiedzialności przez Kwestora, a w sprawach szczególnych przez Rektora.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienie jest odpowiedzią na zgłaszane wątpliwości i zostanie przyjęte ze zrozumieniem . W razie dalszych pytań proszę o zgłaszanie się do kompetentnych pracowników Kwestury.

Z poważaniem –
K w e s t o r
mgr inż. Alicja Maniak

 

(Na podstawie eBIP: http://www.pwr.wroc.pl/ebip/index.php?id=943)

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

pwrlogo1Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się w piątek 1 października o godzinie 13:00 w Auli Politechniki Wrocławskiej. W programie uroczystości znajduje się wystąpienie inauguracyjne rektora prof. T. Lutego, a także immatrykulacja, wręczenie nagród i wykład inauguracyjny prof. J. Dobesza o architekturze budynków PWr. Uroczystość uświetni Akademicki Chór PWr oraz Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych z Wałbrzycha. W przeddzień o godz. 18:00 również w Auli odbędzie się uroczysty koncert z okazji inauguracji. Gościem specjalnym koncertu będzie skrzypaczka Katarzyna Reifur. Szczegóły na stronie  www.pwr.wroc.pl/files/aktualnosci.htm

UROCZYSTA INAUGURACJA
60-tego
ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005
1.10.2004 Aula PWr, bud. A1

Program uroczystości:

 • Wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Tadeusza Lutego
 • Przyjęcie w poczet studentów – immatrykulacja
 • Przyjęcie w poczet doktorantów
 • Przyjęcie w poczet honorowych profesorów Politechniki Wrocławskiej:
  • prof. Jerzego Leszczyńskiego
  • prof. Eugeniusza Pistuna
  • prof. Burkharda Welkenera
 • Wręczenie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • Wręczenie Nagrody Senatu
 • Wręczenie nagrody Rektora za prace doktorskie
 • Wręczenie nagrody Rektora wyróżnionym absolwentom
 • Wykład inauguracyjny dr hab. Janusza Dobesza, prof. nadzw. PWr pt.: „Architektura i dekoracja budynków Politechniki Wrocławskiej

 

Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im.Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

(Program za Aktualnościami:  http://www.pwr.wroc.pl/promocja/inauguracja2004.htm)

Sprawozdanie Rektora 2003

Lada chwila w Intranecie ukaże się sprawozdanie Rektora za rok 2003. Jak zwykle warto do niego sięgnąc.

Wnioski ze sprawozdania, przedstawione przez rektora na posiedzeniu Senatu:

 • zbyt wolno rośnie liczba samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • musimy zwiększyć aktywność naukowo-badawczą;
 • coraz trudniej będzie nam zarabiać działalnością dydaktyczną, w związku z czym oferta ta powinna być znacznie bardziej wyrafinowana i dostosowana do oczekiwań rynku;
 • wzrosły koszty działalności dydaktycznej – przy tej samej ilości studentów znacznie więcej wydajemy na płace.

Nieco więcekj informacji znaleźć można w Biuletynie eBIP.