Materiały promocyjne Politechniki Wrocławskiej

pion-pl-kolorNa stronach Politechniki Wrocławskiej pojawił się zestaw materiałów promocyjnych:

Prawa autorskie wszystkich materiałów należą do Politechniki Wrocławskiej, więc wszystkie materiały mogą być wykorzystywane w oficjalnych materiałach jednostek Uczelni (na przykład foldery konferencyjne).

Ukazało się już Zarządzenie Wewnętrzne wprowadzające w życie nowy logotyp. Jednostki organizacyjne mają czas na dostosowanie wszystkich dokumentów do wymogów zarządzenia do 30 września 2005 r.

Na stronach Politechniki Wrocławskiej opublikowano też  Księgę Logotypu – dokument zawierający oprócz dokładnej definicji logo również wskazówki na temat jego ochrony, to znaczy dopuszczalnych sposobów użycia logo. Dokument ten przyda się w szczególności wszystkim osobom przygotowywującym materiały promocyjne czy prezentacje…

pion-pl-kolorW związku z wprowadzeniem Systemu Identyfikacji Wizualnej PWr (dokumentu opisującego zmodyfikowany logotyp oraz zasady jego stosowania) Dział Informacji i Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanych spotkaniach szkoleniowych dla osób, które zajmować się będą wdrażaniem Systemu w jednostkach.

Program spotkania:

  1. Co to jest System Identyfikacji Wizualnej?
  2. Zasady używania znaku Politechniki Wrocławskiej
  3. Zasady obowiązujące przy projektowaniu materiałów informacyjnych
  4. Procedury zamawiania podstawowych druków firmowych

Terminy spotkań (do wyboru):

  1. 4 stycznia 2005, godz. 10.00 – 12.00
  2. 11 stycznia 2005, godz.10.00 – 12.00

Miejsce spotkań – sala 136, budynek A-1

Prosimy PT Kierowników jednostek o wydelegowanie na spotkanie osoby odpowiedzialnej za opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach także wszystkich innych zainteresowanych pracowników uczelni.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia na wybrany termin należy przesyłać na adres logotyp@pwr.wroc.pl. (Jeśli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, zostana zorganizowane kolejne spotkania.)

Wszelkie pytania związane z wdrażaniem Systemu należy kierować na adres e-mail: logotyp@pwr.wroc.pl