Edukacja i Nauka w Narodowym Planie Rozwoju 2007-2013

18 października na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się konferencja "Edukacja i Nauka w Narodowym Planie Rozwoju 2007-2013". Uczestnikami konferencji będą Jerzy Hausner – Minister Gospodarki i Pracy, Mirosław Sawicki Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz wielu przedstawicieli centralnej administracji, szkolnictwa wyższego, organizacji społecznych i biznesu. Konferencja wspierana jest przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Na stronach Ministerstwa Nauki i Informatyzacji znajdują się strategiczne dokumenty określające podsatwowe założenia działalności sektora B&R w najbliższych latach oraz diagnoza stanu obecnego nauki i techniki w Polsce.

Dodatkowe informacje na temat Narodowego Planu Rozwoju znaleźć można, między innymi, na stronach Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Warto się przygotować do dyskusji…