Wyposażenie badawcze

  • dwa jednoosiowe pulsatory hydrauliczne typu MTS 810 siła maksymalna 100kN
  • dwuosiowy pulsator hydrauliczny typu MTS siła maksymalna 250kN, moment maksymalny 2500Nm
  • twardościomierz Zwick
  • mikroskop elektronowy
  • mikroskopy świetlne
  • piec próżniowy
  • dyfraktometr rentgenowski
  • analizator sygnałowy
  • stanowisko do badań zbiorników wysokociśnieniowych