Czasopisma

Instytut "współredauje" dwa czsopisma:

  1. Studia Geotechnica et Mechanica – będące najstarszym czasopismem wydawanym przez Politechnikę Wrocławską poświęconym zagadnieniom mechaniki materiałów geologicznych, geotechniki i hydrotechniki, łącznie z konstrukcją modeli, metodami identyfikacji parametrów materiału, technikami doświadczalnymi, a także z zaleceniami projektowymi.
  2. Materials Science – poświęcone teoretycznym i praktycznym zagadnieniom syntezy, strukkturyy, własności oraz zastosowań materiałów.