Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek

W dniu 30 kwietnia odszedł od nas

Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w latach 1963-2004.

Zastępca dyrektora Instytutu w latach 1981-1984.

Wybitny nauczyciel akademicki z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, przyjaciel i nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów.