Stanisław Gładysz

gladyszStanisław Gładysz urodził się 22 marca 1920 roku w Piotrowie kolo Opatowa. Studia wyższe ukończył w 1948 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Politechnice Wrocławskiej pracował w latach 1949-1985, a także w latach 1986-1991. Był to okres Jego twórczej pracy naukowej i realizacji śmiałej koncepcji stworzenia na Politechnice Wrocławskiej prężnego Instytutu Matematyki o wysokiej pozycji naukowej uznanej nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Profesor specjalizował się w teorii ergodycznej oraz procesach stochastycznych. Obok wartościowych wyników teoretycznych związanych z tą tematyką miał znaczące osiągnięcia we współpracy z jednostkami naukowymi zajmującymi się innymi dyscyplinami, a także z przemysłem. Byl czlonkiem Rady Wydzialu, Wydzialu Mechanicznego Politechniki, po utworzeniu Instytutu Materialoznawstwa rowniez czlonkiem Rady Naukowej tego Instytutu. Wspolpracowal z przemyslem, w tym zakresie Jego najwieksze osiagniecie to zastosowanie teorii stochastycznych procesow ergodycznych do analizy systemow transportowych kopaln odkrywkowych (czesc prac wykonal wspolnie z Prof.Prof. Jerzym Battkiem i Janem Sajkiewiczem. Profesor Stanislaw Gladysz byl tez wspolinicjatorem powstania tzw. Studium Podstawowego Nauk Technicznych  ksztalcacego utalentowana mlodziez wydzialow technicznych, przeksztalconego po kilku latach w Wydzial Podstawowych Problemow Techniki.

W latach 1974-1981 był dyrektorem Instytutu Matematyki i Fizyki Teoretycznej, później samodzielnego Instytutu Matematyki.

Wypromował 9 doktorów.

W 1985 roku Profesor przeniósł się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W roku 1986 wystąpił z koncepcją koordynacji Centralnego Problemu Badań Podstawowych Wykorzystanie Metod Matematycznych w Technice i zaproponował, aby realizacja tego zamierzenia odbyła się w Instytucie Matematyki PWr.

Realizowany w latach 1986-1990 program CPBP 01.02 przełamał monopol Instytutu Matematycznego PAN na koordynację prac naukowych z matematyki w Polsce i skierował wysiłki uczonych na bardziej aplikacyjne tory. Po jego zakończeniu na Politechnice Wrocławskiej powstało z inicjatywy prof. Stanisława Gładysza i prof. Aleksandra Werona Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa.

Zmarł 10 grudnia 2001 roku we Wrocławiu.

Wspomnienie o profesorze.