Likwidacja instytutu

Zarządzenie wewnętrzne 62/2014 przekształciło instytutową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/I19/K1) w wydziałową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/K10) oraz zlikwidowało Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

Na mocy zarządzenia dotychczasowe wydzielone mienie katedry instytutowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej staje się wydzielonym mieniem katedry wydziałowej, a pozostałe mienie Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej staje się mieniem Wydziału Mechanicznego. Dotychczasowi Pracownicy katedry instytutowej stają się pracownikami katedry wydziałowej.