Egon Dworzak

DworzakUrodził się 6.10.1895 roku w Ostrawie, gdzie ukończył szkołę średnią. Studia wyższe odbywał na Politechnikach w Brnie i w Wiedniu. Ukończył je w 1920 r. W latach 1919-1925 był kierownikiem ruchu w przemyśle naftowym, następnie w latach 1925-1937 szefem Wydziału Hutnictwa Żelaza na Górnym Śląsku. W latach 1937-1939 był zatrudniony w przemyśle zbrojeniowym. Po wybuchu wojny przeniósł się do Zakładów Hutniczych w Witkowicach w Czechosłowacji, gdzie pracował do końca wojny. W roku 1943 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Jego zaiteresowania naukowo-badawcze w owym czasie, udokumentowane publikacjami, dotyczyły zagadnień technologicznych i własności materiałów hutniczych.

Od 1945 roku był dyrektorem Zakładów Przemysłu Metalowego we Wrocławiu i jednocześnie został zatrudniony w Politechnice Wrocławskiej, początkowo na Wydziale Hutniczym, a następnie na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Od początku współpracował w organizowaniu Katedry Technologii Maszyn i Laboratoriów z nią związanych. Od roku 1946 został kierownikiem tej Katedry. W roku 1947 został profesorem kontraktowym. Wypromował kilku doktorów nauk technicznych. Zmarł w 1964 roku.