Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

To są archiwalne strony Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. W związku z przeprowadzaną reorganizacją instytut przestał istnieć w czerwcu 2014 roku.

Tu znajdują się najważniejsze informacje przeniesione ze starego serwisu WWW.

W kwietniu 2018 roku uległ awarii komputer, na którym były stare strony Instytutu. Wszystkie odsyłacze prowadzące do adresów z domeny www.immt.pwr.wroc.pl przestały działać.