Nanomitex

nssefrr

 

 

Projekty współfinansowane przez  Unię  Europejską ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Informujemy, że Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (IMMT) jest Partnerem w Projekcie Kluczowym:

nanomitex„Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze” PO IG.01.03.01-10-004/08 którego Liderem jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

Kontakt:

Biuro Partnera Projektu NANOMITEX
Dr Marek Jasiorski
marek.jasiorski@pwr.wroc.pl.com
nanomitex@pwr.wroc.pl.com
tel. (48 71) 320 32 21
Biuro Lidera Projektu NANOMITEX
dr inż. Małgorzata Cieślak
cieslakm.@iw.lodz.pl.com
nanomitex@iw.lodz.pl.com
tel. (48 42) 25 34 405

Projekt Kluczowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Zespoły Zadaniowe do spraw oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz zarekomendowaniu go przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dofinansowania, Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził wniosek projektowy i w grudniu 2008 roku została zawarta umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie projektu NANOMITEX.