Oprogramowanie

  1. System Matlab (10 licencji) wraz z pakietami dodatkowymi: Simulink (10), Control (1), Identification (10), Optimization (1), Signal (10), Symbolic (1), Statistics (10), Wavelet (1), Matlab Compiler (1).
  2. System Mathematica (24 licencje).
  3. System HP-VEE (ver. 5).
  4. Pakiet oprogramowania do analizy modalnej CADA-X firmy LMS.
  5. Dostęp do środowiskowej licencji systemu Ansys.
  6. Dostęp do środowiskowej licencji oprogramowania MSC.
  7. Dostęp do środowiskowej licencji systemu Abaqus.

Oprogramowanie Matlab (aktualnie wersja ) i Mathematica (aktualnie zainstalowana wersja 5) posiadamy dzięki współfinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (a dawniej KBN). Oprogramowanie to jest udostępniane środowisku naukowemu Politechniki Wrocławskiej.