Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Wspomóż Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

{mosimage}Właśnie otrzymaliśmy apel Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Politechniki o przekazywanie 1% podatków na Fundację, która uzyskała status instytucji pożytku publicznego.

Apel załączamy dalej.

Date: Fri Feb 04 11:47:15 2005
From: Fundacja Rozwoju PWr

Szanowni Państwo,
Istniejąca od 1992 r. Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej została w listopadzie br. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000221348 w Rejestrze Przedsiębiorców i w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (jako organizacja pożytku publicznego).

Dokonana rejestracja rozszerza możliwości Fundacji w pozyskiwaniu środków na działalność, którą zgodnie ze statutem jest: "Celem Fundacji jest zdobywanie środków na statutową działalność Politechniki Wrocławskiej oraz popieranie wszechstronnego rozwoju kontaktów naukowych Politechniki Wrocławskiej w kraju i za granicą."

Zadania Fundacji obejmują przede wszystkim:

 1. polepszanie społecznego dostępu do nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym przez polepszanie warunków studiowania w Politechnice Wrocławskiej, oraz wspomaganie służących temu badań naukowych, przedsięwzięć dydaktycznych i innych działań Politechniki;
 2. wspomaganie społecznego rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – o ile może do tego przyczynić się misja, dorobek oraz naukowe i społeczne oddziaływanie Politechniki Wrocławskiej, w szczególności przez:
  1. wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
  2. wspomaganie służących nauce inicjatyw inwestycyjnych,
  3. wspieranie naukowców i zespołów badawczych uznanych w środowisku akademickim a pracujących w obszarach nauki, posiadających znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego oraz dla międzynarodowego prestiżu Polski i nauki polskiej;
 3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami uczelni wyższych;
 4. promocję i organizację wolontariatu – w szczególności działającego na rzecz Politechniki Wrocławskiej;
 5. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o ile działałyby one w obszarach zgodnych ze statutowym zainteresowaniem Fundacji;
 6. wspomaganie społecznych (nie gospodarczych) korporacji zajmujących się upowszechnianiem lub promocją:
  1. krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury fizycznej i sportu;
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  3. ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

  – o ile wspomaganie pozostawałoby tu w związku z nauką lub wychowaniem społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej;

 

Fundacja prowadzi działalność statutową także na rzecz studentów, doktorantów i innych tzw. młodych pracowników nauki Politechniki Wrocławskiej, znajdujących się w niedostatku materialnym ograniczającym ich zdolność kontynuowania nauki; także w zakresie ich potrzeb zaopatrzenia się w rzeczy, względnie usługi potrzebne dla celowego kontynuowania nauki lub badań naukowych oraz pracowników zasłużonych dla Politechniki Wrocławskiej (także emerytowanych), jeśli znajdą się w niedostatku w zakresie ich potrzeb życiowych, albo wymagają pomocy w załatwianiu spraw życiowych, choćby nie znajdowali się w niedostatku materialnym.

Na realizację wymienionych powyżej zadań Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej jako organizacja pożytku publicznego ma prawo zbierać środki stanowiące 1% podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Zrób dobry uczynek – nie oddawaj fiskusowi tego co możesz dać Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Tylko pomiędzy 1 stycznia a 30 kwietnia, po zakończeniu roku podatkowego.

To nic cię nie kosztuje – dajesz pieniądze organizacji pożytku publicznega zamiast wrzucać je do ogromnego wora, z którego nie wiadomo, kto je wyjmie. W tym przypadku środki te zostaną wydane na pożytek Politechniki Wrocławskiej. Wiesz chyba, że lepiej będziemy zarządzać tymi funduszami niż Budżet Państwa.

Apelujemy, przekaż część swoich podatków na cele związane ze wspieraniem działalności Politechniki Wrocławskiej. Przedstawimy cele na jakie zostały wydane zebrane środki.

Na stronie http://www.fundacja.pwr.wroc.pl znajduje się instrukcja jak należy to zrobić.

Jarosław M. Janiszewski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Powstaje Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Pisał o tym listopadowy Pryzmat (dwa razy!). Jest o tym wzmianka w lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej. Może i u nas, gdzieś w piwnicy znaleźć można jakieś przedmioty, które powinny znaleźć swoje miejsce w Muzeum?

Na wszelkie informacje czeka kustosz Muzeum Marek Burak, którego tymczasową siedzibą pokój 137 w gmachu A-1, telefon 320-33-20.

Uczelniany Konkurs Wynalazczy

Politechnika Wrocławska kontynuuje konkurs na rozwiązania innowacyjne zgłaszane do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Organizatorem konkursu jest Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

30 września upływa termin składania wniosków. Następny termin – za sześć miesięcy.

Cele konkursu:

 • stymulacja nowoczesności i rozwoju gospodarczego
 • inspiracja pracowników Uczelni do tworzenia nowych rozwiązań innowacyjnych,
 • zachęcanie do pracy nad rozwiązaniami technicznymi nadającymi się do zastosowania we wszystkich branżach przemysłowych i resortowych,
 • wykorzystanie rozwiązań konkursowych do współpracy z przedsiębiorcami w regionie,
 • promowanie wynalazczości i twórców w PWr.

Więcej informacji na stronie Działu Nauki.

Zaproszenie na Koncert

JM Rektor Politechniki Wrocławskiej Ma zaszczyt zaprosić na Uroczysty Koncert z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej, który odbędzie się 13 listopada 2004 r. (sobota) o godz. 18:00 w Auli Politechniki Wrocławskiej.

Program Koncertu

 • Antoni Leopold Dworzak Kwintet A-Dur op. 81
 • Część I – Allegro ma non tanto
 • Część II – Dumka andante con moto
 • Część III – Scherzo furiat molto vivace
 • Część IV – Finale allegro

Wykonawcy:

Kwintet Fortepianowy Akademii Muzycznej
Jarosław Pietrzak – I skrzypce
Katarzyna Woźnica – II skrzypce
Zbigniew Czarnota – altówka
Urszula Marciniec – Mazur – wiolonczela
Helena Furmanowicz-Kurzyńska – fortepian

(Za Biuletynem eBIP)

Święto Politechniki Wrocławskiej

Obchody Święta Politechniki Wrocławskiej (15 listopada) rozpoczną się od Mszy Św. o godz. 8:30 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy Pl. Grunwaldzkim 3 i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii i pod Tablicą przy ul. Sądowej, a od godz. 11:00 wydarzenia w Auli rozpocznie wystąpienie rektora prof. Tadeusza Lutego.

Medalem Politechniki uhonorowani zostaną prof. Roman Koch i prof. Mieczysław Teisseyre, odbędą się promocje doktorów habilitowanych, wręczenie odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej i Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Ponadto już 12 listopada o godz. 11:00 odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom, którym przyznany został Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi (sala 241 bud. A-1). W tym samym miejscu o godz. 13:00 uroczystość wręczenia Złotej Odznaki Politechniki Wrocławskiej, a o godz. 18:00 – Msza za zmarłych pracowników Politechniki Wrocławskiej w Kościele Matki Bożej Pocieszenia, ul. Wittiga 10.

13 listopada o godz. 18:00 serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej dla pracowników i studentów w Auli.

Jego Magnificencja Rektor zaprasza jednocześnie do udziału w corocznie organizowanym Biegu Ulicznym o Puchar JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, który odbędzie się 15 listopada o godz. 13:00 oraz w innych imprezach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy AZS PWr. w ramach obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej.

W dniu 15 listopada ogłasza się od 10:00 do 14:00 godziny rektorskie dla wszystkich kierunków studiów we Wrocławiu (w Filiach odbywają się zajęcia).

(Na podstawie eBIP.)