Uczelniany Konkurs Wynalazczy

Politechnika Wrocławska kontynuuje konkurs na rozwiązania innowacyjne zgłaszane do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Organizatorem konkursu jest Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

30 września upływa termin składania wniosków. Następny termin – za sześć miesięcy.

Cele konkursu:

  • stymulacja nowoczesności i rozwoju gospodarczego
  • inspiracja pracowników Uczelni do tworzenia nowych rozwiązań innowacyjnych,
  • zachęcanie do pracy nad rozwiązaniami technicznymi nadającymi się do zastosowania we wszystkich branżach przemysłowych i resortowych,
  • wykorzystanie rozwiązań konkursowych do współpracy z przedsiębiorcami w regionie,
  • promowanie wynalazczości i twórców w PWr.

Więcej informacji na stronie Działu Nauki.