Pismo okólne 8/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r

w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia dniem wolnym:

  1. Ustala się w Politechnice Wrocławskiej 8 kwietnia 2005 r. (piątek) dniem wolnym dla pracowników i studentów.
  2. Niniejsze Pismo wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Podpisano: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty