Sprawozdanie Rektora 2003

Lada chwila w Intranecie ukaże się sprawozdanie Rektora za rok 2003. Jak zwykle warto do niego sięgnąc.

Wnioski ze sprawozdania, przedstawione przez rektora na posiedzeniu Senatu:

  • zbyt wolno rośnie liczba samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • musimy zwiększyć aktywność naukowo-badawczą;
  • coraz trudniej będzie nam zarabiać działalnością dydaktyczną, w związku z czym oferta ta powinna być znacznie bardziej wyrafinowana i dostosowana do oczekiwań rynku;
  • wzrosły koszty działalności dydaktycznej – przy tej samej ilości studentów znacznie więcej wydajemy na płace.

Nieco więcekj informacji znaleźć można w Biuletynie eBIP.