Inauguracja Roku Akdemickiego

Rektor i Senat Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011, która odbędzie się 1 października 2010 roku o godz. 11.00 w auli Politechniki Wrocławskiej.

Program uroczystości:

  • Wystąpienie inauguracyjne rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusza Więckowskiego 
  • Przyjęcie w poczet studentów – immatrykulacja 
  • Przyjęcie w poczet honorowych profesorów Politechniki Wrocławskiej prof. Pawła Hawrylaka (Institute for Microstructural Sciences, National Research Council of Canada) 
  • Wręczenie specjalnych nagród rektora Docendo Discimus 
  • Wykład inauguracyjny dr. Paula Seidlera (IBM w Zurychu). 

Uroczystość uświetni Chór Kameralny AXION z Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Legnicy pod dyrekcją Jarosława Lewkowa.

Z okazji inauguracji o godz. 18.00 w auli Politechniki Wrocławskiej odbędzie się również recital fortepianowy Pana Pawła Zawadzkiego.