Pismo Okólne 3/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft

Informuje się, że dnia 20 grudnia 2010 r. została zawarta Umowa nr Z/1456/10 dotycząca dostarczenia licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby pracowników Politechniki Wrocławskiej do instalacji na komputerach służbowych oraz na komputerach prywatnych do celów związanych z wykonywaną pracą (jedna kopia). Umowa obowiązuje do dnia 20 grudnia 2013 r. (lub do wyczerpania kwoty zamówienia).

 2. Zamówienia w ramach Umowy licencyjnej Campus Agreement należy dokonywać według zasad określonych poniżej.

1) Pracownik Politechniki Wrocławskiej, chcący uzyskać oprogramowanie Microsoft, musi wypełnić elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie http://www.di1.pwr.wroc.pl/formca.aspx .

Warunkiem zatwierdzenia formularza jest zapoznanie się i akceptacja warunków licencji, które zawarte są w załączniku do niniejszego Pisma Okólnego.

2)W formularzu rejestracyjnym należy wybrać jeden z dostępnych produktów:

 • MS Office Standard 2007 PL 32-bit

 • MS Office Standard 2010 PL 32-bit

 • MS Office Standard 2010 PL 64-bit

 • MS Office Standard 2010 EN 32-bit

 • MS Office Standard 2010 EN 64-bit

 • MS Office Professional 2007 PL 32-bit

 • MS Office Professional 2010 PL 32-bit

 • MS Office Professional 2010 PL 64-bit

 • MS Office Professional 2010 EN 32-bit

 • MS Office Professional 2010 EN 64-bit

 • MS Visio Premium 2007 PL 32-bit

 • MS Visio Premium 2007 PL 64-bit

 • MS Visio Premium 2010 PL 32-bit

 • MS Visio Premium 2010 PL 64-bit

 • Windows XP PL 32-bit

 • Windows Vista Business PL 32-bit

 • Windows Vista Business PL 64-bit

 • Windows 7 Professional PL 32-bit

 • Windows 7 Professional PL 64-bit

3)W formularzu należy zaznaczyć, gdzie pobrane oprogramowanie będzie zainstalowane i użytkowane. Można równocześnie zaznaczyć opcję „w pracy” i „w domu” (instalacja do pracy „w domu” dostępna jest jedynie dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie). W przypadku zaznaczenia opcji „w pracy” należy podać nr OT komputera służbowego.

4)Na politechniczny adres e-mail podany w formularzu, pracownik PWr otrzyma klucz dostępu do wybranego z listy oprogramowania Microsoft oraz link do strony, skąd będzie mógł pobrać oprogramowanie.

5)Na stronie do pobrania oprogramowania, wskazanej w e-mailu należy się zalogować, a następnie pobrać oprogramowanie wskazane w formularzu rejestracyjnym. Link do pobrania oprogramowania jest aktywny przez 7 dni.

6)Wszelkie problemy z działaniem procedury pobierania oprogramowania należy zgłaszać drogą mailową na adres webadmin@pwr.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem 71 320 30 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

3. Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski