PIERWSZY TAKI KIERUNEK W POLSCE

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej otrzymał zgodę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie nowego kierunku: „Inżynieria Systemów". 

Inżynieria systemów jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania – wzorem uczelni zagranicznych – postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę. Potrzebują oni dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, potrafiących zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Niewątpliwą nowością będzie możliwość wyboru przedmiotów przez samego studenta. Poza obowiązkowym blokiem zajęć będzie on mógł, w porozumieniu ze swym opiekunem, samodzielnie konstruować program studiów w zakresie interesujących go dziedzin:

  • systemy energetyczne
  • systemy sterowania
  • systemy zarządzania wiedzą
  • systemy logistyczne
  • procesy biochemiczne.

Na zajęcia studenci Inżynierii Systemów uczęszczać będą na różne wydziały Politechniki Wrocławskiej.

Program studiów i wniosek do ministerstwa przygotował – pod przewodnictwem prof. Jerzego Józefczyka – zespół w składzie: dr inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. Wacław Kasprzak i prof. Jacek Mercik.