Pogotowie powodziowe

W związku z zagrożeniem powodziowym Kanclerz Politechniki Wrocławskiej przypomina, że wszelkie sprawy dotyczące mienia uczelni należy zgłaszać pod numer 71-320-37-27 (w godz. 7:30 – 15:30) lub przez całą dobę pod numer 71-320-22-11 (portiernia bud. A1).

Zarządzeniem Wewnętrznym 14/2010 z dnia 20 maja 2010 r. został powołany Sztab Operacyjny do spraw zagrożenia powodziowego, którego siedziba znajduje się w pok. 138 bud. A-1, tel. 71-320-22-69 i 71-320-22-49. Wszelkie problemy związane z powodzią należy zgłaszać do Sztabu.