Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Kompetentne organy informują, że zapowiadana jest kolejna przerwa w dostawie energii elektrycznej w rejonie budynków A. Nie będzie to miało wpływu na wyłączenia prądu w budynku B1.

Niestety, wyłączenie prądu w rejonie A powoduje odcięcie od sieci naszych komputerów!

Przerwa w dostawie energii energii elektrycznej do kompleksu budynków A (z wyjątkiem A-1) na PWr będzie trwała od dziś od ok. 17.00 do jutra do godziny ok. 18.00

Zmiany w organizacji ruchu

Zastępca kanclerza ds. administracji i organizacji informuje, że w nocy z 31.08.08 r. na 01.09.08 r. firma SKANSKA S.A. przystąpi do kolejnego etapu remontu ul. Norwida.

W związku z powyższym zostanie całkowicie zamknięty odcinek od ul. Smoluchowskiego do ul. Marii Skłodowskiej-Curie, natomiast do ruchu przywrócony będzie odcinek od Wybrzeża Wyspiańskiego do ul. Smoluchowskiego.

Przewidywany czas trwania wykonywanych prac: od 01.09.2008 r. do końca września br. 

Politechnika Wroławska uruchomiła serwer czasu

Pod adresem czas.pwr.wroc.pl udostępniony został serwer czasu pozwalający na automatyczną korektę czasu wskazywanego przez system operacyjny komputera ze źródłem wzorcowym.

Serwer czasu korzysta z sieci światowych serwerów wzorcowych, synchronizowanych przy pomocy zegarów o wielkiej dokładności (w tym tzw. zegarów atomowych). Dokładność odczytu czasu jest korygowana w sposób uwzględniający opóźnienie wnoszone przez sieć komputerową.

Zaleca się włączenie automatycznej korekty czasu w komputerach osobistych (zwłaszcza w laboratoriach studenckich), serwerach i innych podobnych urządzeniach.

Przykładowo, w systemie operacyjnym MS Windows XP ustawienie źródła czasu jest możliwe poprzez aplikację Data i godzina dostępną w Panelu sterowania. Po wybraniu zakładki Czas z Internetu, w polu Serwer: należy wpisać tekst czas.pwr.wroc.pl i zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK.

Na podstawie informacji dostępnych w intranecie Politechniki Wrocławskiej.

Badania naukowe – spotkanie informacyjne

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości finansowania badań naukowych i inwestycji ze środków strukturalnych 10 stycznia br. odbędzie się spotkanie informacyjne dla kierowników jednostek odpowiedzialnych za badania naukowe.

Spotkanie dotyczyło będzie informacji o możliwościach aplikowania o środki finansowe na badania naukowe i inwestycje aparaturowe ze środków strukturalnych oraz objaśnienia procedury zgłoszeniowej wniosków. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia o godzinie 14.00 w sali nr 241 (bud. A-1).

Konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego

V edycja konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach.

Dział Infrastruktury Badawczej informuje, iż Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką w porozumieniu z Komisją Senacką, ogłosił piątą edycję konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach. Zgodnie z przyjętą zasadą każdy wydział może jeden raz w kadencji 2005-2008, z jednym projektem aplikować o środki finansowe na utworzenie lub rozbudowę jednego laboratorium wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach. W przypadku laboratoriów wdrażających systemy jakości istotne jest, aby utrzymanie takich laboratoriów odbywało się na zasadach samofinansowania lub też ze środków poszczególnych wydziałów i ze współpracy z gospodarką.

Wnioski prosimy składać w Dziale Infrastruktury Badawczej pok. 342, bud. A-1 do dnia 31 grudnia 2006 r.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 15 lutego 2007 r.

Święto Politechniki Wrocławskiej

W środę, 15 listopada obchodzimy Święto Politechniki Wrocławskiej. 

Obchody uroczystości rozpoczną się o 8:30 mszą w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego (Plac Grunwaldzki 3).

Zasadnicza część uroczystości rozpocznie się o godzinie 11 w Aulii Politechniki Wrocławskiej. 

Jak zwykle Święto Politechniki obchodzone jest równocześnie ze Świętem Nauki Wrocławskiej.

PROGRAM ŚWIĘTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Godz. 8.30 – Plac Grunwaldzki 3, Kościół Najświętszego Serca Jezusowego Msza w intencji pracowników i studentów środowiska akademickiego Wrocławia
Godz. 9.30 – Skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego Uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich
Godz. 9.30 – ul. Sądowa 1. Uroczystość złożenia kwiatów pod Tablicą Upamiętniającą Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939r.
Godz. 9.45 – Skwer prof. Kazimierza Idaszewkiego (D-2) Nadanie imienia prof. Tadeusza Gabryszewskiego budynkowi D-2, otwarcie nowej Biblioteki Wydziału Inżynierii Środowiska
Godz. 11.00 – Aula Politechniki Wrocławskiej

  • Wystąpienie Rektora Prof. Tadeusza Lutego
  • Nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. Władysławowi Karolowi Włosińskiemu
  • Nadanie statusu profesora honorowego Politechniki Wrocławskiej Prof. Jerzemu Czerwonce
  • Promocje doktorów habilitowanych
  • Wręczenie wyróżnień.

Uroczystość uświetni Chór Kameralny „AXION” przy Z.O.D. w Legnicy, pod dyrekcją Jarosława Lewkowa oraz Formacja Orkiestrowa R.2 Wrocławskiego Stowarzyszenia Muzyki Poważnej, pod dyrekcją Jakuba Kukli.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW ŚWIĘTA NAUKI WROCŁAWSKIEJ 15 LISTOPADA 2006

Godz. 8.30, Plac Grunwaldzki 3 Kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Msza św. W intencji pracowników i studentów środowiska akademickiego Wrocławia i Opola
Godz. 9.30, skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego Uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich.
Godz. 9.30, ul. Sądowa 1 Uroczystość złożenia kwiatów pod Tablicą upamiętniającą Profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939r
Godz. 10.00 Uroczystości na uczelniach
Godz. 16.30, Aula Leopoldyńska, pl. Uniwersytecki 1 Otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

  • wystąpienie Przewodniczącego Kolegium prof. zw. dr. hab. inż. Tadeusza Lutego Rektora Politechniki Wrocławskiej
  • laudacja na cześć Laureata Nagrody Kolegium ’2006
  • wręczenie Prezydentowi Miasta Wrocławia Panu dr. Rafałowi Dutkiewiczowi Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola ‘2006 za integracje środowiska akademickiego
  • wystąpienie Laureata

Godz. 19.30, Kościół Uniwersytecki Uroczysty Koncert pod patronatem Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Muzycznej Sergiusz Rachmaninow – „Dzwony” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej, chórów akademickich i solistów pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

Forum dyskusyjne Politechniki Wrocławskiej

Na prośbę Prorektora do spraw studenckich zostało utworzone pod adresem http://forum.pwr.wroc.pl/ Forum Dyskusyjne Politechniki Wrocławskiej.

Forum, najprawdopodobniej, przeznaczone jest dla studentów, a czy i jak będzie wykorzystywane — okaże się w praktyce.

Dostęp do forum mają wszyscy korzystający z systemu pocztowego Politechniki Wrocławskiej (potrzebne jest hasło używane do logowania na stronie https://mail.pwr.wroc.pl/ lub https://student.pwr.wroc.pl/

Osoby z I-19, które hasła nie znają (zapomniały) mogą się kontaktować z Wojciechem Myszką.

Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 odbędzie się 2 października br. o godz. 11.00 w Auli Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystości w Gmachu Głównym o godzinie 11.00 rozpocznie wykładem inauguracyjnym Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty. Będzie miało miejsce również wręczenie Nagrody Senatu i Nagrody Rektora wyróżnionym absolwentom oraz nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Alanowi R. Katritzkiemu.

Przed Inauguracją Roku Akademickiego w Katedrze Św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim o godzinie 8.00 Jego Ekscelencja Marian Gołębiewski, Arcybiskup Metropolita Wrocławski odprawi Mszę Świętą w intencji społeczności Politechniki Wrocławskiej i całego środowiska akademickiego Wrocławia.

Więcej informacji na stronach Politechniki Wrocławskiej