Konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego

V edycja konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach.

Dział Infrastruktury Badawczej informuje, iż Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką w porozumieniu z Komisją Senacką, ogłosił piątą edycję konkursu na budowę i rozbudowę zaplecza badawczego wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach. Zgodnie z przyjętą zasadą każdy wydział może jeden raz w kadencji 2005-2008, z jednym projektem aplikować o środki finansowe na utworzenie lub rozbudowę jednego laboratorium wspomagającego rozwój priorytetowych kierunków badań oraz wdrażającego systemy jakości w badaniach. W przypadku laboratoriów wdrażających systemy jakości istotne jest, aby utrzymanie takich laboratoriów odbywało się na zasadach samofinansowania lub też ze środków poszczególnych wydziałów i ze współpracy z gospodarką.

Wnioski prosimy składać w Dziale Infrastruktury Badawczej pok. 342, bud. A-1 do dnia 31 grudnia 2006 r.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 15 lutego 2007 r.