Prognozowanie pękania drewna na podstawie kryteriów związanych z płaszczyzną fizyczną

13 grudnia 2006r. (środa) o godz. 11:15, w slai 117, bud B-1
odbędzie sie Seminarium DYNAMIKI
mgr inż. Marek ROMANOWICZ
wygłosi referat nt.
"PROGNOZOWANIE PĘKANIA DREWNA NA PODSTAWIE
KRYTERIÓW ZWIĄZANYCH Z PŁASZCZYZNĄ FIZYCZNĄ"