Analiza zmian zachodzących w tętnicach po implantacji stentów

07 grudnia 2006, o godz. 10:15 w sali 117, bud. B-1
odbędzie się Seminarium Inżynierii Materiałowej
mgr inż. Dominika GRYGIER
wygłosi referat nt.
"ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W TĘTNICACH
PO IMPLANTACJI STENTÓW"