Monitorowanie konstrukcji kompozytowych

29 listopda 2006r. (środa) o godz. 11:15, w sali 117, bud. B-1
odbedzie się Seminarium Dynamiki, na którym
mgr inż. Paweł GĄSIOR
wygłosi referat nt.
"MONITOROWANIE KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM CZUJNIKÓWŚWIATŁOWODOWYCH.
BADANIA CYKLICZNE I NISZCZĄCE WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
ZBIORNIKÓW KOMPOZYTOWYCH"