Wpływ jonów srebra na ługowanie siarczkowych minerałów miedzi

30 listopada 2006r. (czwartek) o godz. 10:15 w slai 117, bud. B-1
odbędzie sie Seminarium Inżynierii Materiałów, na którym
mgr inż. Sylwia MOSIŃSKA
wygłosi referat pt.
WPŁYW JONÓW SREBRA NA ŁUGOWANIE SIARCZKOWYCH MINERAŁÓW MIEDZI