Pismo Okólne 23/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie licencji na oprogramowanie firmy Corel

Informuje się, że Politechnika Wrocławska została objęta programem Corel License for Learning (CLL) uzyskując prawo do zainstalowania na wszystkich służbowych komputerach pracowników uczelni pakietu programów: CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter oraz Corel Paint Shop Pro Photo. 

Pracownik Politechniki Wrocławskiej, chcący uzyskać oprogramowanie Corel, musi wypełnić elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie http://intranet.pwr.wroc.pl/cpo.aspx. Warunkiem zatwierdzenia formularza jest zapoznanie się i akceptacja warunków licencji, które zawarte są w załączniku do  Pisma Okólnego 23/2011.

Oprogramowanie dostępne w powyższym pakiecie może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych i administracyjnych – nie można przy jego pomocy realizować komercyjnych projektów na rzecz zewnętrznych firm i instytucji.