Przerwy w zasilaniu kampusu glównego

Dział Infrastruktury Technicznej informuje, że w związku z pracami na sieci elektroenergetycznej uczelni w dniach 5 i 6 stycznia nastąpią przerwy w zasilaniu Kampusu Głównego.W sobotę 5 stycznia w godzinach 1:30–6:00 – na okres od kilku do 30 minut – pozbawione zasilania będą  budynki A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki; D-2, D-3, H-4, C-5 i C-15;  C-7, C-8, C-14, C-13;  od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-20, D-1, C-11 

W niedzielę 6 stycznia przerwy w zasilaniu, w podobnej kolejności, planowane są od godziny 18:00 do 21:00, również na okres od kilku do 30 minut.Dokładne godziny przełączeń zależą od zakończenia robót i uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A.

Zalecane jest wyłączenie oraz nie uruchamianie w tych dniach urządzeń, których praca nie jest konieczna lub można ją zaplanować w innym terminie.

Z powodu planowanych wyłączeń w terminie  4 stycznia, godz. 17 (piątek) do 7 stycznia (poniedziałek) niedostępne będą usługi świadczone przez Informatyzację Uczelni:

  • System Obsługi Studentów
  • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  • Systemy finansowo-księgowe
  • usługi sieciowe (sieć Intranet, VPN)
  • System zakupów i obiegu dokumentów