MODERNIZACJA SIECI ZASILAJĄCEJ – UTRUDNIENIA W KAMPUSIE

W związku z trwającą modernizacją sieci zasilającej teren kampusu głównego PWr. informujemy o planowanych przerwach w zasilaniu obiektów uczelni oraz w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych (w szczególności: systemów finansowo-kadrowych, Jednolitego Systemu Obsługi Studentów, Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, łączności telefonicznej, publicznej sieci Internet):

 7 – 8 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
od godz. 19:00 7 stycznia do godz. 10:00 8 stycznia

 8 stycznia (przerwa w zasilaniu):
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa  Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18 
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11

 13 – 14 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 13 stycznia do godz. 13:00 14 stycznia

 14 stycznia (przerwa w zasilaniu): 
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki 
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11
 – w godz. 7.30 – 9.00 budynek D-20

 15 – 16 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 16:00 15 stycznia do godz. 11:00 16 stycznia

 16 stycznia (przerwa w zasilaniu)
 w godz. 20.00 – 21.00 budynek D-20

 16 – 17 stycznia (wyłączenie systemów teleinformatycznych):
 od godz. 17:00 16 stycznia do godz. 11:00 17 stycznia

 17 stycznia (przerwa w zasilaniu
 – w godz. 6.00 – 6.30 budynki D-2, D-3, D-21, H-4, C-5 i C-15 
 – w godz. 6.30 – 7.00 budynki od A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki
 – w godz. 7.00 – 7.30 budynki C-7, C-8, C-13, C-14, C-18
 – w godz. 7.30 – 8.00 budynki od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-1 C-11.

Ponadto, celem obniżenia zużycia energii, w dniach 8 – 16 stycznia wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury uczelni:

 zostanie wyłączonych część dźwigów osobowych (B-1 – 1 dźwig; B-4 – 2; C-13 – 3; D-20 – 2; C-5 – 1; C-7 – 1; Bibliotech – 2; SKS – 1)
 zostaną wyłączone elektryczne kurtyny powietrzne przy wejściach do obiektów
 w godzinach szczytu od 9.00 do 15.00 mogą wystąpić częściowe wyłączenia wentylacji mechanicznej w budynkach B-1, B-4, C-13, C-18 (SKS), D-20 i D-21 (Bibliotech).