Kreatorzy Innowacji

Dział Badań Naukowych zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją swoich badań pn. „Kreatorzy Innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikowalności kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Zgłoszenia dostępne na stronie projektu: www.kreatorzy.inbit.pl przyjmowane są listownie bądź osobiście (ul, Tęczowa 7, 53-601 Wrocław) do 30.03.2013 r. Ilość miejsc ograniczona (tylko 17 miejsc).
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie projektu lub pod nr tel. 71 717 11 19. Osoba do kontaktu – Asystent Regionalny Dorota Anna Kowalska: dorota.kowalska@inbit.pl

Zaproszenie

Na podstawie informacji z Działu Nauki.