Termodynamika ośrodków spręzysto-plastycznych

17 listopada 2010, o godz.11:15, w sali 117, bud. B-1

odbędzie się kolejne Seminarium MECHANIKA

dr inż. Grażyna ZIĘTEK

wygłosi referat – cz.II nt. 

"TERMODYNAMIKA OŚRODKÓW SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH"