Podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu Politechniki Wrocławskiej

b1_smallW dniu 4 listopada br. została zawarta Umowa o dofinansowanie dla projektu Politechniki Wrocławskiej pn.:„Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2” – projekt konkursowy.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku B1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 25, oraz wyposażenie budynków B1 i B2. Przebudowa budynku ma na celu unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz podwyższenie jakości kształcenia odbywającego się w tym budynku. Realizacja projektu podyktowana jest więc nie tylko koniecznością przebudowy jednego z budynków Politechniki Wrocławskiej, lecz przede wszystkim potrzebą zwiększenia efektywności kształcenia na priorytetowych kierunkach, wzrostu jakości i innowacyjności prowadzonych badań, wykorzystywanych na cele dydaktyczne oraz odpowiedzią na potrzeby rynku, który zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin ścisłych. Nowoczesna aparatura zarówno w salach wykładowych, jak również w salach ćwiczeniowych przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz możliwości przekazywania studentom wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii. Dostęp do infrastruktury dydaktycznej będzie zapewniony studentom kierunków: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna i informatyka.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu to kwota  44 741 255,20 PLN. 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w Projekcie to kwota 44 741 255,20 PLN.