Nadstopy niklu w makro-, mikro- i nanoskali

W środę 08 grudnia 2010 o godz. 11:15, w sali 208, bud. B-1

odbędzie się kolejne

SEMINARIUM

Zespołu Materiałoznawstwa

dr inż. Maciej LACHOWICZ

wygłosi referat pt.

"Nadstopy niklu w makro-, mikro- i nanoskali"