Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę 13 grudnia 2006r. o godz. 13:15, w sali 117, B-1 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.

Porządek posiedzenia:

  1. Powiadomienie o zmianach personalnych w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej – referuje: prof. dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.