Konferencja prasowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 listopada w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się konferencja prasowa "Perspektywy rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2007-2013".

Na naszych stronach prezentujemy podstawowe dokumentz konferencji:

W konferencji uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Michał Seweryński; podsekretarz stanu, Olaf Gajl; dyrektor gabinetu politycznego, prof. Jan Wojtyła oraz dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Andrzej Siemaszko.

W trakcie spotkania przedstawiono plany prac urzędu ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Pytania dziennikarzy dotyczyły wsparcia kadry naukowej polskich uczelni, ścieżek awansu zawodowego, konsolidacji uczelni, projektu powołania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Procesu Bolońskiego, systemu zachęt do studiowania w Polsce oraz nowej koncepcji studiów doktoranckich.

Na podstawie stron WWW MNiSzW.

Święto Politechniki Wrocławskiej

W środę, 15 listopada obchodzimy Święto Politechniki Wrocławskiej. 

Obchody uroczystości rozpoczną się o 8:30 mszą w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego (Plac Grunwaldzki 3).

Zasadnicza część uroczystości rozpocznie się o godzinie 11 w Aulii Politechniki Wrocławskiej. 

Jak zwykle Święto Politechniki obchodzone jest równocześnie ze Świętem Nauki Wrocławskiej.

PROGRAM ŚWIĘTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Godz. 8.30 – Plac Grunwaldzki 3, Kościół Najświętszego Serca Jezusowego Msza w intencji pracowników i studentów środowiska akademickiego Wrocławia
Godz. 9.30 – Skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego Uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich
Godz. 9.30 – ul. Sądowa 1. Uroczystość złożenia kwiatów pod Tablicą Upamiętniającą Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939r.
Godz. 9.45 – Skwer prof. Kazimierza Idaszewkiego (D-2) Nadanie imienia prof. Tadeusza Gabryszewskiego budynkowi D-2, otwarcie nowej Biblioteki Wydziału Inżynierii Środowiska
Godz. 11.00 – Aula Politechniki Wrocławskiej

 • Wystąpienie Rektora Prof. Tadeusza Lutego
 • Nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. Władysławowi Karolowi Włosińskiemu
 • Nadanie statusu profesora honorowego Politechniki Wrocławskiej Prof. Jerzemu Czerwonce
 • Promocje doktorów habilitowanych
 • Wręczenie wyróżnień.

Uroczystość uświetni Chór Kameralny „AXION” przy Z.O.D. w Legnicy, pod dyrekcją Jarosława Lewkowa oraz Formacja Orkiestrowa R.2 Wrocławskiego Stowarzyszenia Muzyki Poważnej, pod dyrekcją Jakuba Kukli.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW ŚWIĘTA NAUKI WROCŁAWSKIEJ 15 LISTOPADA 2006

Godz. 8.30, Plac Grunwaldzki 3 Kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Msza św. W intencji pracowników i studentów środowiska akademickiego Wrocławia i Opola
Godz. 9.30, skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego Uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich.
Godz. 9.30, ul. Sądowa 1 Uroczystość złożenia kwiatów pod Tablicą upamiętniającą Profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939r
Godz. 10.00 Uroczystości na uczelniach
Godz. 16.30, Aula Leopoldyńska, pl. Uniwersytecki 1 Otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

 • wystąpienie Przewodniczącego Kolegium prof. zw. dr. hab. inż. Tadeusza Lutego Rektora Politechniki Wrocławskiej
 • laudacja na cześć Laureata Nagrody Kolegium ’2006
 • wręczenie Prezydentowi Miasta Wrocławia Panu dr. Rafałowi Dutkiewiczowi Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola ‘2006 za integracje środowiska akademickiego
 • wystąpienie Laureata

Godz. 19.30, Kościół Uniwersytecki Uroczysty Koncert pod patronatem Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Muzycznej Sergiusz Rachmaninow – „Dzwony” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej, chórów akademickich i solistów pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu odbędzie się 10 listopada 2006 (piątek), o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności statutowej za rok 2005 – referuje: prof. dr hab. inż. M. Kulisiewicz (głosowanie tajne).
 2. Przyjęcie stanowiska I-19 w sprawie siatek zajęć na kierunkach MBM. ZiP AiR – referuje: dr inż. Grzegorz Pękalski.
 3. Rozpatrzenie wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów – referuje: prof. dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski (głosowanie tajne).
 4. Zaopiniowanie tematów prac dyplomowych dla IPS – referuje: dr inż. Grzegorz Pękalski (głosowanie jawne).
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. inż. Krzysztof MARUSZEWSKI

Sensory bezprzewodowe – wywiad technologiczny

Zespół Dynamiki IMiMT zaprasza na Seminarium
w dniu 25 października 2006r. o godz. 11:15, sala 117, bud. B-1
dr inż. Wojciech MYSZKA wygłosi referaty pt.
"Sensory bezprzewodowe"
oraz
"Wywiad technologiczny"

Referaty dotyczą dwu dosyć odległych dziedzin: w pierwszym przedstawione zostaną dosyć interesujące iformacje na temat rozwoju i zasad dzialania mikroczujników radiowych.

W drugim będzie można usłyszeć o wolnej kulturze, licencji Creative Commons, sieciach P2P, o tym jak patenty hamuja innowacje oraz o tym jak dziś się szpieguje. Głównie o tym jak się dziś szpieguje. Ale nie bedzie to miało nic wspólnego z radiowymi czujnikami obrazu/dźwięku…