OGŁOSZENIE

PT PRACOWNICY I-19

ZAPRASZAM CZŁONKÓW PKZP NA ZEBRANIE WYBORCZE

NA KADENCJĘ 2012 – 2016

CELEM ZEBRANIA JEST WYBÓR 2 DELEGATÓW NA ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PKZP W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 28 LUTEGO 2012 (wtorek), w sali 2.41, w bud. B-4

I TERMIN ZEBRANIA GODZ. 13:15

II TERMIN ZEBRANIA GODZ. 13:30