KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Uprzejmie proszę wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych o maksymalne ograniczenie swojego pobytu w pomieszczeniach budynku B-1 (zajęcia dydaktyczne w sali 110 i 112, konsultacje, pobranie próbek do zajęć z materiałoznawstwa). Proszę także o zawieszenie odbywania seminariów. W najbliższym czasie zostanie otwarte wejście od strony ul. Smoluchowskiego i udostępniona część budynku do szklanych drzwi. Ze względu na prace w południowej części budynku proszę o intensywne działania Koleżanki i Kolegów zajmujących pomieszczenia 120 zmierzające do przeniesienia się do p.201. Zamierzam także czasowo przenieść prof. M. Kulisiewicza, prof. M. Szatę i prof. S. Piesiaka oraz (być może) Osoby zajmujące kolejne pomieszczenia na parterze za pokojem zajmowanym przez prof. M. Szatę do sali 201a. Sala 201b – musi być w ciągu 3 tygodni udostępniona jako sala laboratoryjna.

Informuję także, że zgodnie z poleceniem Kanclerza Politechniki Wrocławskiej na portierni bud. B-1 zostanie wyłożona nowa lista (bardzo ograniczona), lista pracowników Instututu upoważnionych do przebywania na terenie budynku.

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.