PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 października 2012 o godz. 13:15 przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Bartkowiak-Jowsa

na temat: "Doświadczalna analiza polimerowych materiałów biodegradowalnych na implanty naczyniowe"

Promotorzy: 1. prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI, czł. koresp. PAN

Politechnika Wrocławska

2. prof. dr hab. inż. Jan CHŁOPEK

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Recenzenci: 1. prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR – PAN, Kraków

2. prof. dr hab. inż. Marek RYBACZUK – Politechnika Wroławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego, pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr